Opdracht 1: Roodlichtnegatie

Nieuwe jaar, nieuwe kansen, nieuwe opdrachten.

 

Ons opdracht was om een oplossing te vinden voor het kruispunt bij de Wibautstraat. Het kruispunt heeft als probleem dat de mensen die naar de overkant willen gaan een hele omweg moeten maken. Ook is er een probleem dat de fietsers, voetganger en de auto’s te dicht op elkaar zitten. Voor dit probleem moesten wij een oplossing bedenken.

Er waren 2 kanten: de harde kant en de zachte kant. De harde kant had te maken met het weg te veranderen. Een verandering aan brengen bij de weg. En de zachte kant had te maken met de mens zelf te 'veranderen'. Zelf heb ik voor de harde kant gekozen. Zo is mijn groepje ontstaan. Ik zat met Hayriye, Finn en Odette.

We moesten natuurlijk eerst heel veel onderzoek gaan doen over wat veilig was bij een kruispunt en wat niet. Zo moesten we een voorbeeld nemen van een kruispunt wat wij veilig vonden. Na al het onderzoek moesten we zoveel mogelijk ideeën verzinnen en daar van de best uitkiezen. Na al dat moesten we een tussen presentatie houden.

Ons idee werd uiteindelijk een plateau. Het was de bedoeling om de voetgangers en fietsers van de weg te halen die konden dan lopen/ fietsen op dat plateau. Zelf wilden we dat de voetgangers een gevoel kregen van een park. Zo waren er dan bomen en een fonteintje. De mensen konden zitten op boomstammen en door het plateau heen kijken. Ja, want namenlijk is ons plateau van glas. Zo kon je de dingen zien die onder je gebeurden. Nu komt u vast met de vraag: Hoe groeien bomen op glas? Jaa................

De wegdek was van hout en ons plateau idee was van een doorzichtig materiaal. Hieronder kunt u zien hoe het uiteindelijk is geworden. Zelf vond ik het een best leuk idee alleen als je er nu zo over nadenkt konden we het beter gaan doordenken voordat we ons eindproduct hadden gemaakt. 

Dit hebben we met middel van een pitch gepresenteerd en dan met een markt opstelling waarbij de opdrahtgevers mochten kiezen welke ideeen ze gingen bekijken-beluisteren. 

Eind product

Opdracht 2 Klimaatbestendige en duurzame brug

Ons opdracht was om een klimaatbestendige en een duurzame brug te bedenken. Bij het klimaatbestendigheid moest je gaan letten op de 5 klimaatfactoren. Je kon 2 kanten kiezen, om het Amsterdamse brug te gaan renoveren of om een nieuwe brug te gaan bednken in het sluisbuurt. 

Wij hebben voor het renoveren gekozen en de Amsterdamse brug geprobeert duurzamer en klimaatbestendiger te maken. Ik zit dit keer met Elif, Safwan en Finn.  Finn is later erbij gekomen.

Natuurlijk begonnen we weer met het onderzoek en dit keer was het onderzoek best een groot document geworden. We hebben van alles onderzocht, wat de gevolgens zijn van klimaatverandering, wat goed materialen zijn, ecologisch en kwalitatief duurzaam, 5 klimaatfactoren etc. Het onderzoek was best goed gegaan, omdat het goed werd verdeeld en ieder zijn stukje deed. We moesten ook een collage gaan maken waar de klimaatgevolgen zichtbaar was. Toen hebben we een programma van eisen opgesteld. 

We hebben toen op een brainstormsite gebrainstormd en daar kwamen wat ideeen uit. Nadat zijn we te werk gegaan om dit keer geen maquette te maken maar een technische tekening. Finn heeft de tekeningen gemaakt en wij zijn verder gegaan met onderdelen als Sketchup, presentatie, proces poster en de effecten van ons brug. 

Bij deze opdracht hebben we het via een technasiumavond aan de ouders gepresenteerd en zo konden de ouders kiezen welke ze het best vonden. 

De tekeningen